PRIVACY VERKLARING

Versie: mei 2020

Fit Swap is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens zoals beschreven in deze Privacy Policy. Fit Swap respecteert de privacy van haar gebruikers.

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van alle gebruikers, zowel kopers als verkopers, wanneer zij gebruik maken van onze app(s) (de "App").

Privacy en de Relevante Wetgeving

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk. Wij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG") en andere relevante wetgeving op het gebied van privacy (hierna tezamen de "Relevante Wetgeving").

Persoonsgegevens

Met het begrip persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee je direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. Dit is overigens een brede definitie: zelfs dynamische IP-adressen worden onder omstandigheden aangemerkt als persoonsgegevens.

De gegevens die wij verwerken komen rechtstreeks van jou, wanneer je de App gebruikt, een account aanmaakt, of iets ruilt, koopt of verkoopt. Ook kunnen andere gebruikers informatie over jou opgeven zoals bij reviews en ratings over jou als verkoper.

Ben je onder de 18 jaar?

De diensten van Fit Swap zijn gericht op gebruikers boven de 18 jaar. Om deze reden wordt de gebruiker bij het aanmaken van een account gevraagd te verklaren dat hij/zij 18 jaar of ouder is.

Gebruik van persoonsgegevens

Fit Swap verwerkt onderstaande persoonsgegevens, afhankelijk van welke categorie diensten je gebruikt binnen onze App. We kunnen deze gegevens ook aan elkaar koppelen. Een aantal van deze persoonsgegevens is zichtbaar via jouw openbaar profiel binnen het platform van Fit Swap.

Gegevens verkopen aan derden

Fit Swap zal jouw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen.


Categorie: Gebruik van de App (iOS en Android)

(Persoons-)gegevens:

Gebruik van de App: Merk en type toestel, type browser, besturingssysteem (incl. versie), IP-adres, datum en tijd van de sessie en zoek-, surf- en koopgedrag in de App.

Doeleinden:
Wij gebruiken deze gegevens om:

Je gebruik te kunnen laten maken van onze App;

Macro-analyses uit te voeren om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om fraude en beveiligingsproblemen op te sporen en te verhelpen.

Grondslagen:

De gegevensverwerking die nodig is om jou gebruik te laten maken van de App is noodzakelijk om de overeenkomst met jou uit te voeren.

Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om onze dienst te verbeteren en beveiligen

Categorie: Je account bij Fit Swap.

(Persoons-)gegevens:

Account registreren: Voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum, kleding- en schoenmaat (optioneel).

Account zelf aanvullen: Profiel- en omslagfoto, foto's van de producten die je aanbiedt, je locatie, je matches, je swaps.

Account aangevuld door andere gebruikers: aantal matches, aantal swaps, reviews en rating van andere gebruikers over jou, reacties en likes.

Het vinden van matches: je openbare profiel, profielfoto, profielgegevens, swapkast.

Doeleinden:

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • Je gebruik te kunnen laten maken van onze dienst;

 • Te controleren of je oud genoeg bent om onze dienst te gebruiken;

 • Je op de hoogte te houden van je aan- en verkopen, wijzigingen in je favoriete items en je zoekopdrachten;

 • Je op de juiste wijze aan te spreken in onze correspondentie.

 • Je account te personaliseren;

 • De betrouwbaarheid van je account te vergroten, zodat de kans op een succesvolle aan- of verkoop zo groot mogelijk is;

 • Aan andere gebruikers te laten zien welke matches in de buurt zijn.

 • Je gebruik te kunnen laten maken van onze dienst;

 • Het verkoopproces te analyseren en te verbeteren;

 • Illegale content op te sporen

 • Risicoanalyses te maken over verdachte transacties.


Grondslagen:

 • De gegevensverwerking die nodig is om jou gebruik te laten maken van de App is noodzakelijk om de overeenkomst met jou uit te voeren.

 • Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om jou op de juiste wijze te informeren over je account activiteiten. Voor het versturen van de nieuwsbrief vragen we jouw toestemming. In elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je weer kunt afmelden. Je kunt je toestemming en voorkeuren voor alle e-mailberichten beheren in je account.

 • De gegevensverwerking die nodig is om jou gebruik te laten maken van de dienst is noodzakelijk om de overeenkomst met jou uit te voeren.

 • Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om onze dienst te verbeteren en beveiligen.

 • Door je account zelf aan te vullen, geef je ons toestemming om die gegevens te verwerken. Je kunt deze toestemming altijd weer intrekken, door de gegevens te wijzigen of weg te halen.

 • Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om de gegevens die andere gebruikers over jou verstrekken (reviews, ratings, reacties) te verwerken, namelijk om de betrouwbaarheid van accounts te vergroten.


Categorie: Kopen, verkopen, ruilen en retourneren van producten

(Persoons-)gegevens:

Koop, verkoop, ruil retour: Voor- en achternaam, IBAN-rekeningnummer, gegevens m.b.t. de betaaltransactie (zoals betaalmiddel en tijdstip transactie), adres, productinformatie, bedrag, en datum aan- of verkoop.

Verzending: Door de koper gekozen verzendmethode (huiszending of pick-up point), adres.

Gegevens voor onze financiële administratie: Voor- en achternaam, land en order identificatienummer (verkopers) en/of transactie identificatienummer (kopers).


Doeleinden:

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • De overeenkomst koper en verkoper tot stand te brengen;

 • De betaling te verwerken;

 • Te zorgen dat de verkoper het product kan opsturen en de koper het product kan retourneren;

 • Eventueel fraudeonderzoek uit te voeren.

 • De verzending van producten tussen verkoper en koper te faciliteren;

 • De status van de verzending te updaten (verzonden/ontvangen) in verband met de uitbetaling aan de verkoper.

 • Op te nemen in onze financiële administratie en te overhandigen aan de Belastingdienst.

Grondslagen:

 • De gegevensverwerking die nodig is om de overeenkomst tussen koper en verkoper tot stand te brengen, de betaling te verwerken en te zorgen dat het product verstuurd kan worden, is noodzakelijk om de overeenkomst met jou uit te voeren. Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om onze dienst te beveiligen.

 • De gegevensverwerking die nodig is om de verzending te faciliteren en te verkoper uit te betalen, is noodzakelijk om de overeenkomst met onze gebruikers uit te voeren.

 • Wij zijn wettelijk verplicht om een financiële administratie bij te houden en om deze informatie op te geven bij de Belastingdienst.


Categorie: Support

(Persoons-)gegevens:

Als je contact opneemt met ons: naam, e-mailadres, inhoud van je bericht en inhoud van ons antwoord aan jou.

Doeleinden:

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • Jouw vragen te beantwoorden;

 • Je ondersteuning te bieden bij onze dienstverlening;

 • Te zorgen dat je onze diensten kunt gebruiken;

 • Onze dienst te verbeteren naar aanleiding van vragen en feedback van gebruikers.

Grondslagen:

 • De gegevensverwerking die nodig is om te zorgen dat je onze dienst kunt gebruiken, is noodzakelijk om de overeenkomst met jou uit te voeren.

 • Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om jou te helpen bij vragen en om onze dienst te verbeteren naar aanleiding van de vragen en feedback die we ontvangen.


Categorie: cookies en vergelijkbare technieken

Bewaartermijn

Wij verwijderen de persoonsgegevens zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden. Hierbij houden we in ieder geval de volgende bewaartermijnen aan:

 • Accountgegevens: we verwijderen jouw persoonsgegevens maximaal 2 jaar na verwijdering van jouw account. Als jij je account niet langer gebruikt, verwijderen wij je gegevens maximaal 2 en half jaar na het laatste gebruik. We proberen je daarvoor een bericht te sturen om je te vragen of je je account wil behouden. Wij gebruiken daarvoor het door jou opgegeven e-mailadres.

 • Gegevens voor de Belastingdienst: we zijn verplicht om de gegevens in onze financiële administratie ten behoeve van de Belastingdienst 7 jaar te bewaren.

Wij kunnen bepaalde persoonsgegevens na verloop van bovengenoemde termijnen langer bewaren om te voldoen aan wettelijke bewaarverplichtingen en voor fraudeonderzoek. Wij zullen de gegevens in dat geval apart en versleuteld bewaren en alleen voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruiken.

Toegang tot persoonsgegevens

Hieronder leggen we je uit in welke gevallen we persoonsgegevens intern en extern delen.

Intern

Wij geven alleen toegang tot je persoonsgegevens aan onze medewerkers, als zij deze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te oefenen. Al onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding.

Extern

Om de (ver)koop van producten via App te realiseren moeten wij sommige gegevens delen met externe partijen. Deze partijen handelen zelf als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Relevante Wetgeving. Het gaat om de volgende partijen:

 • Betalingsproviders: met deze partijen delen wij de gegevens die nodig zijn voor het faciliteren van de betalingen. Wij werken bijvoorbeeld met iDeal en Paypal. Bij de betaling kun je zelf de betaalmethode kiezen.

 • (Ver)koper: om de verkoop tot stand te brengen moeten wij ook enkele gegevens delen met de verkoper die het product opstuurt en met de koper als het product wordt teruggestuurd.

Verwerkers

Wij maken gebruik van enkele partijen die persoonsgegevens verwerken ter ondersteuning van onze dienstverlening. Deze partijen handelen als Verwerker in de zin van de Relevante Wetgeving en verwerken de gegevens alleen in opdracht van ons, dus niet voor hun eigen doeleinden. Wij maken gebruik van de volgende Verwerkers:

 • SaaS opslagproviders: deze partijen verzorgen de opslag van gegevens voor ons. We maken bijvoorbeeld gebruik van Amazon Web Services.

 • Datamanagement: deze partijen leveren ons diensten met betrekking tot de gegevens. We maken bijvoorbeeld gebruik van media- en advertentiebureaus.

Wijziging van onderneming

Wanneer wij worden overgenomen of fuseren met een andere onderneming kan het noodzakelijk zijn dat jouw persoonsgegevens worden ingezien of overgenomen door de nieuwe onderneming. Zij zijn verplicht om zich aan de voorwaarden in deze Privacy Policy te houden. Wanneer er wijzigingen zijn in de manier waarop er met je persoonsgegevens wordt omgegaan, zullen wij dit eerst aan je communiceren.

Exporteren van persoonsgegevens buiten de EU

Wij kunnen persoonsgegevens overdragen naar partijen buiten de EU, als een van onze Verwerkers buiten de EU is gevestigd. De persoonsgegevens zullen alleen overgedragen worden naar landen en/of partijen die een adequaat beschermingsniveau bieden dat voldoet aan de Europese standaarden. De overdracht van gegevens buiten de EU zal altijd gebeuren in overeenstemming met de Relevante Wetgeving (hoofdstuk 5 van de AVG).


Beveiliging van je persoonsgegevens

Wij vinden de beveiliging van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij nemen daarom passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking onbevoegde toegang of doorzending.

Fit Swap verwerkt persoonsgegevens zelf op een beveiligd platform in streng beveiligde databases, gehost bij AWS op servers in de Europese Unie. De infrastructuur wordt door AWS en door ons continu gemonitord op aanvallen en misbruik. Fit Swap zorgt voor een beveiligde verbinding met de eindgebruiker, te herkennen aan een groen slotje in je browser. 

Daarnaast kan je zelf maatregelen nemen om je account te beveiligen:

 • Gebruik een sterk wachtwoord (gebruik bijvoorbeeld hoofd- en kleine letters, cijfers en andere tekens en/of kies een wachtwoord in de vorm van een zin);

 • Geef wijzigingen in en incidenten rondom je persoonsgegevens tijdig aan ons door;

 • Wees voorzichtig met het openbaar maken van persoonlijke gegevens via onze dienst;

Wijzigingen in deze Privacy Policy

Wij zijn constant op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen onze Privacy Policy daarom van tijd tot tijd updaten. Als wij significante wijzigingen aanbrengen, dan zullen wij daar een melding van maken op onze Website en in onze App, samen met de bijgewerkte Privacy Policy.

Jouw rechten

Je hebt een aantal rechten ten aanzien van je eigen persoonsgegevens. Zo heb je het recht om:

 • Ons te verzoeken om jouw gegevens te corrigeren of te updaten. Dit kun je ook zelf doen via je account;

 • Ons te verzoeken om jouw gegevens uit ons gegevensbestand te verwijderen. Als wij hiertoe verplicht zijn op grond van de Relevante Wetgeving, zullen we dit doen en jouw verzoek (waar mogelijk) doorgeven aan de ontvangers van jouw gegevens;

 • Ons te verzoeken om een kopie van alle persoonsgegevens die we van jou verwerkt hebben. Wij kunnen de gegevens die we verzamelen in het kader van onze overeenkomst of die we met jouw toestemming verwerken op jouw verzoek ook doorsturen naar een andere databeheerder;

 • Jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Dit geldt alleen voor verwerkingen die gebaseerd zijn op jouw toestemming en heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerkingen vóór het moment dat je jouw toestemming intrekt;

 • Bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens (in het geheel of voor specifieke doeleinden) en ons te verzoeken om de verwerking van jouw gegevens te beperken;

 • Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken.

 • Een aantal van de bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend via je eigen account, zoals het aanpassen van bepaalde gegevens of het verwijderen van je account. Voor de overige rechten kan je contact opnemen met support via fitswapnl@gmail.com

Wij streven ernaar om aan je verzoek te voldoen binnen 30 dagen. Ter verificatie van je identiteit kunnen we vragen om je nader te identificeren. Indien je nog vragen mocht hebben over het Privacy Beleid van Fit Swap, dan kun je een e-mail sturen naar onze support: fitswapnl@gmail.com

 

Contact opnemen

+31 617049888

Volgen

©2020 door Fit Swap.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now